2443-MSI-Banner-CF-PL

Czas trwania promocji: 06.05.2020 - 30.06.2020

Okres składania wniosków: 06.06.2020 - 14.08.2020

 

Jak uzyskać zwrot w promocji Cashback?
 • form icon
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

  • Zdjęcie numer seryjny urządzenia

 • upload icon
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia
 • refund icon
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • contact icon
  Kontakt
Zaktualizowano 1:59 / 19-cze-2020

Warunki i zasady promocji

 1. W niniejszej Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (nazywane dalej „Uczestnikiem”), zamieszkałe na jednym z Terytoriów (zgodnie z definicją zamieszczonej poniżej w Tabeli 3), posiadające ważny rachunek bankowy nominowany w lokalnej walucie obowiązującej na danym Terytorium.
 2. Z zastrzeżeniem pełnej zgodności z niniejszymi Warunkami i Regulaminem Promocji („Warunki Promocji”), w promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy dokonają, w ramach tej samej transakcji, Kwalifikującego się Zakupu biorącej udział w promocji nowej (tzn. nieużywanej lub odnowionej) płyty głównej („Kwalifikującej się Płyty Głównej”) oraz jednego „Kwalifikującego się Procesora” (listę obu kwalifikujących się produktów przedstawiono poniżej w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 jako „Kwalifikujące się Produkty”).
 3. Uczestnicy, którzy jednocześnie zakupią nową (tzn. nieużywaną lub odnowioną) Kwalifikującą się Płytę Główną oraz Kwalifikujący się Procesor, w ramach tej samej transakcji w Okresie Promocji („Zakup Kwalifikujący”), mogą być uprawnieni do otrzymania nagrody pieniężnej („Nagroda”) w postaci zwrotu części pieniędzy (cashback) wydanych na Zakup Kwalifikujący.
 4. Oprócz wspomnianego wyżej Zakupu Kwalifikującego obejmującego zestaw Płytę Główną z Procesorem („Zestaw Duo Combo”), Uczestnicy, którzy jednocześnie zakupią dodatkowo Obudowę, kupując w ten sposób powiększony zestaw („Zestaw Trio Combo”) w Okresie Trwania Promocji, mogą zakwalifikować się do otrzymania wyższej Nagrody.
 5. Promocja trwa od 06 maja 2020 r. (godz. 00:01 czasu lokalnego) do 30 czerwca 2020 r. (godz. 23:59 czasu lokalnego).
 6. Uczestnicy, którzy dokonają Zakupu Kwalifikującego i spełniają inne kryteria upoważniające ich do Wzięcia Udziału w Promocji na podstawie Warunków Promocji, są uprawnieni do otrzymania Nagrody w postaci zwrotu części pieniędzy wydanych na Zakup Kwalifikujący w swojej walucie lokalnej (wymienionej poniżej), stanowiącej równowartość kwot denominowanych w euro przedstawionych w Tabeli 1 i Tabeli 2, odpowiadających ich Zakupowi Kwalifikującemu.
 7. Lista krajów i odpowiadających im walut.

Kraj

Waluta

Niemcy

Euro (EUR)

Austria

Euro (EUR)

Szwajcaria

Frank szwajcarski (CHF)

Polska

Złoty polski (PLN)

Francja

Euro (EUR)

Zjednoczone Królestwo

Funt szterling (GBP)

Turcja

Lira turecka (TRY)

Grecja

Euro (EUR)

Hiszpania

Euro (EUR)

Portugalia

Euro (EUR)

Republika Czeska

Korona czeska (CZK)

Węgry

Forint węgierski (HUF)

Niderlandy

Euro (EUR)

Belgia

Euro (EUR)

Dania

Korona duńska (DKK)

Finlandia

Euro (EUR)

Norwegia

Korona norweska (NOK)

Szwecja

Korona szwedzka (SEK)

Włochy

Euro (EUR)

Federacja Rosyjska

 Rubel rosyjski (RUB)

Rumunia

Lej rumuński (RON)

 

 1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą zakupić oba bądź wszystkie wybrane przez siebie Kwalifikujące się Produkty jako indywidualne, wyszczególnione na jednej fakturze/paragonie, komponenty od Uczestniczącego w Promocji Sprzedawcy wymienionego w Tabeli 3.

Tabela 1 – Zestaw DUO Combo (Płyta Główna + Procesor)

DUO Combo 127.40 84.93 42.47 Cashback
Cash Back Group MSI MB i9-9900K
i9-9900KF
i9-9900
i7-9700K
i7-9700KF
i7-9700
i5-9600K
i5-9600KF
i5-9600
i5-9500
i5-9500F
i5-9400
i3-9350K
i3-9350KF
i5-9400F
i3-9320
i3-9300
i3-9100
i3-9100F
Intel Model
169.87
Enthusiast
MEG Z390 GODLIKE 297.27 254.80 212.34  
169.87 MEG Z390 ACE 297.27 254.80 212.34  
127.40
Performance
MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC 254.80 212.34 169.87  
127.40 MPG Z390 GAMING PRO CARBON 254.80 212.34 169.87  
127.40 MPG Z390 GAMING EDGE AC 254.80 212.34 169.87  
127.40 MPG Z390M GAMING EDGE AC 254.80 212.34 169.87  
127.40 MPG Z390I GAMING EDGE AC 254.80 212.34 169.87  
84.93
Arsenal
MPG Z390 GAMING PLUS 212.34 169.87 127.40  
84.93 MAG Z390 TOMAHAWK 212.34 169.87 127.40  
84.93 MAG Z390M MORTAR 212.34 169.87 127.40  
84.93 Z390-A PRO 212.34 169.87 127.40  

Tabela 2 – Zestaw TRIO Combo (Płyta Główna + Procesor + Obudowa)

TRIO Combo 127.40 127.40 84.93 127.40 42.47 127.40 127.40 63.70 84.93 63.70 42.47 63.70 Cashback
Cash Back Group MSI MB i9-9900K
i9-9900KF
i9-9900
SEKIRA i7-9700K
i7-9700KF
i7-9700
i5-9600K
i5-9600KF
i5-9600
i5-9500
i5-9500F
i5-9400
i3-9350K
i3-9350KF
SEKIRA i5-9400F
i3-9320
i3-9300
i3-9100
i3-9100F
SEKIRA i9-9900K
i9-9900KF
i9-9900
GUNGNIR i7-9700K
i7-9700KF
i7-9700
i5-9600K
i5-9600KF
i5-9600
i5-9500
i5-9500F
i5-9400
i3-9350K
i3-9350KF
GUNGNIR i5-9400F
i3-9320
i3-9300
i3-9100
i3-9100F
GUNGNIR Intel Model
169.87
Enthusiast
MEG Z390 GODLIKE 424.67 382.20 339.74 360.97 318.50 276.04  
169.87 MEG Z390 ACE 424.67 382.20 339.74 360.97 318.50 276.04  
127.40
Performance
MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC 382.20 339.74 297.27 318.50 276.04 233.57  
127.40 MPG Z390 GAMING PRO CARBON 382.20 339.74 297.27 318.50 276.04 233.57  
127.40 MPG Z390 GAMING EDGE AC 382.20 339.74 297.27 318.50 276.04 233.57  
127.40 MPG Z390M GAMING EDGE AC 382.20 339.74 297.27 318.50 276.04 233.57  
127.40 MPG Z390I GAMING EDGE AC 382.20 339.74 297.27 318.50 276.04 233.57  
84.93
Arsenal
MPG Z390 GAMING PLUS 339.74 297.27 254.80 276.04 233.57 191.10  
84.93 MAG Z390 TOMAHAWK 339.74 297.27 254.80 276.04 233.57 191.10  
84.93 MAG Z390M MORTAR 339.74 297.27 254.80 276.04 233.57 191.10  
84.93 Z390-A PRO 339.74 297.27 254.80 276.04 233.57 191.10  

Tabela 3 - Terytoria i Uczestniczący w Promocji Sprzedawcy

Kraj

Uczestniczący w Promocji Sprzedawca

Niemcy

Wszyscy zatwierdzeni przez MSI sprzedawcy detaliczni biorących udział w promocji produktów na danym terytorium

Austria

Szwajcaria

Polska

Francja

Zjednoczone Królestwo

Turcja

Grecja

Hiszpania

Portugalia

Republika Czeska

Węgry

Niderlandy

Belgia

Dania

Finlandia

Norwegia

Szwecja

Włochy

Federacja Rosyjska

Rumunia

 

 

  1. Po dokonaniu w Okresie Promocji Zakupu Kwalifikującego, Uczestnicy muszą odwiedzić stronę https://current.msi-promotion.com/pl/?country_promotion=31 dwukrotnie, zarówno pomiędzy 06 czerwca 2020 r. (00:01 czasu lokalnego) a 14 sierpnia 2020 r. (00:01 czasu lokalnego), jak i po 30 dniach, w których za 1 dzień przyjmuje się datę zakupu Kwalifikującego się Produktu podaną na odpowiednim dowodzie zakupu („Okno Wzięcia Udziału w Promocji”) oraz dostarczy wymagane informacje, w tym ważny dowód dokonania zakupu, w celu zarejestrowania Zakupu Kwalifikującego („Wzięcie Udziału w Promocji”). Zgłoszenia do Wzięcia Udziału w Promocji wniesione poza Oknem Wzięcia Udziału w Promocji nie kwalifikują się do otrzymania Nagrody.
  2. Po wysłaniu i zatwierdzeniu Wzięcia Udziału w Promocji, Uczestnicy otrzymają w ciągu 10 dni roboczych od złożenia deklaracji Wzięcia Udziału w Promocji, wiadomość e-mail potwierdzającą akceptację zgłoszenia („Zatwierdzenie Wzięcia Udziału w Promocji”).
  3. Uczestnicy mogą złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie Wzięcia Udziału w Promocji, niezależnie od ilości dokonanych Zakupów Kwalifikujących.
  4. W przypadku złożenia przez Uczestnika niekompletnego formularza Wzięcia Udziału w Promocji lub przedstawienia nieważnego dowodu zakupu, do Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem umożliwiającym Uczestnikowi uzupełnienie wymaganych pozycji do dnia 31 sierpnia 2020 r. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w tym terminie zgłoszenie Wzięcia Udziału w Promocji zostanie uznane za nieważne i odrzucone, a Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody.
  5. Uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wpłaty odpowiedniej Nagrody przelewem bankowym na wskazany w procesie zgłoszenia Wzięcia Udziału w Promocji rachunek bankowy. Wpłata taka zostanie dokonana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty Zatwierdzenia Wzięcia Udziału w Promocji.
  6. Zgłoszenia Wzięcia Udziału w Promocji muszą być dokonane wyłącznie przez Uczestnika. W żadnym wypadku zgłoszenia Wzięcia Udziału w Promocji dokonane przez osoby trzecie w imieniu Uczestnika nie będą akceptowane. Wszelkie takie zgłoszenia Wzięcia Udziału w Promocji zostaną odrzucone, a Uczestnik nie będzie miał prawa do dokonania dalszych zgłoszeń Wzięcia Udziału w Promocji.
  7. Organizator Promocji i Administrator (w stosownych przypadkach) zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania zgłoszeń Wzięcia Udziału w Promocji, które uznają za niezgodne z niniejszymi Warunkami Promocji.
  8. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania podatkowe wynikającą z udziału i/lub otrzymania jakiejkolwiek Nagrody w ramach niniejszej Promocji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opłat związanych z wypłatą Nagrody (np. opłaty bankowe lub opłaty za przewalutowanie), Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za te opłaty. Zarówno Organizator Promocji, jak i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uiszczenie takich opłat.
  9. Zarówno Organizator Promocji, jak i Administrator mają prawo do podjęcia wszelkich działania niezbędne do ochrony przed nieuczciwymi lub nieważnymi zgłoszeń Wzięcia Udziału w Promocji, w tym, bez ograniczeń, zażądać od Uczestnika dalszej weryfikacji dowodu zakupu, jak również identyfikacji tożsamości i przekazania innych istotnych danych dotyczących Uczestnika.
  10. Jeżeli Uczestnik zwróci jeden lub oba Kwalifikujące się Produkty po złożeniu zgłoszenia Wzięcia Udziału w Promocji, zgłoszenie Wzięcia Udziału w Promocji zostanie uznana za nieważne i anulowane.
  11. W przypadku, gdy Nagroda wypłacana jest w jakiejkolwiek innej walucie niż Euro lub GBP, Zarówno Organizator Promocji, jak i Administrator zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości należnej Uczestnikowi kwoty Nagrody, zgodnie z aktualnym kursem wymiany walut dostępnym w momencie dokonywania takiej płatności.
  12. Uczestnicy, którzy mają jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Promocją, proszeni są o skontaktowanie się z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://current.msi-promotion.com/pl/?country_promotion=31.
  13. Organizator Promocji:

  Micro-Star Int’l Co., Ltd. (“MSI”)

  No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

  New Taipei City

  235 Taiwan

  1. Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Promocji, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Promocji (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszej Promocji; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

  Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Warunkach Promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.

   

  Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków Promocji i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

  1. Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.
  2. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tą Promocją, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.
  3. Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:
  4. Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
  5. Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tej Promocji oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji;

  iii. Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz

  1. Zgłaszając się do udziału w tej Promocji, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
  2. Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Promocji.
  3. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:
  • MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  1. do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy Uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z tą Promocją. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja zgłoszenia do Promocji lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Promocji, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację do Promocji; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Promocji, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na tę Promocję;
  2. do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia ze skutkiem na przyszłość;
  3. do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszych Warunków Promocji bez uprzedzenia;
  • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania Nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
  • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do Nagrody i związanego z nią odszkodowania.
  1. Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
  2. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.
  3. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

   

  • W pełni rozumiem treść Regulaminu i zgadzam się z nim.
  • Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności MSI dostępną na stronie https://pl.msi.com/page/privacy-policy.